Menu

  Spotkania w 2004 roku  
 
 
"Nasze ciała, nasze życie"
 
Nareszcie i Polki doczekały się polskiej adaptacji książki- legendy, Biblii kobiecego ciała, książki niezwykłej, nie tylko z powodu całościowego traktowania problematyki zdrowia, seksualności i kobiecej psychologii, ale dlatego iż pisana była ona dla kobiet i przez kobiety. „Nasze ciała, nasze życie” przedstawi jej redaktorka, Małgorzata Tarasiewicz z NEWW oraz jedna z autorek, dr Bożena Jawień.  Spotkanie odbyło się 21 grudnia, we wtorek, o godz. 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa.
 
 
Przedsiębiorczość kobiet
 
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce dopiero niedawno stała się przedmiotem zainteresowania i publicznej dyskusji. Jednak same Polki to najbardziej przedsiębiorcze kobiety w całej Europie. Dlaczego poziom ich zaangażowania w procesy rynkowe jest tak wysoki? Jak wygląda w tym kontekście przedsiębiorczość kobiet w innych krajach Unii Europejskiej? Jak przedstawia się ustawodawstwo unijne związane z obecnością kobiet w sferze rynkowej? O tych zagadnieniach rozmawiałyśmy 20 grudnia, w poniedziałek o godz. 17.00 .  
 
 
Emancypacja polskich Romek
 
Spotkanie dotyczło mniejszości narodowej, jaką stanowią w Polsce Romowie oraz sytuacji kobiet romskich. Po wstępnym przekazaniu informacji na temat Romów, gość spotkania, Izabela Jaśkowiak, prezeska Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Harangos", opowiedziała o kobietach romskich, ich tradycjach, ich roli w społecznościach romskich oraz o ich dążeniach emancypacyjnych. Spotkanie poprowadziła Agata Anacik. Odbyło się ono 14 grudnia, we wtorek, o godz. 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa. 
 
 
Nobel dla Elfriede Jelinek
  
Elfriede Jelinek jest dopiero dziesiątą w historii kobietą nagrodzoną tym prestiżowym wyróżnieniem. Jelinek zawsze była bardziej postrzegana przez pryzmat jej zaangażowania feministycznego i lewicowego, w mniejszym stopniu zauważano jej twórczość. Jelinek jest autorką wielu sztuk teatralnych np. „Co się zdarzyło, kiedy Nora opuściła męża”, czy też znakomitych powieści jak wydana w Polsce „Pianistka”. Pisarka słynie z demaskowania stereotypów językowych, pod płaszczykiem których ukrywają się naleciałości faszyzmu, antysemityzmu i opresji patriarchalnej wobec kobiet. Jej postać i twórczość przedstawiła redaktorka naczelna „Zadry”, Beata Kozak. Spotkanie odbyło się 23 listopada, we wtorek, o godzinie 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa.
   
 
Wokół "Homofobii po polsku"
 
Sens wydarzeń, jakie miały miejsce w maju tego roku wskazuje wyraźnie, że polska demokracja nie jest nawet pół -demokracją, bo wyklucza się z niej nie tylko kobiety ale i mniejszości seksualne. Na każdym kroku spotykamy się z przejawami dyskryminacji ze względu na orientacje seksualna, czy to ze strony instytucji państwowych, czy pracodawcy czy w końcu zwyczajnych ludzi. Podczas spotkania wspólnie z zaproszonymi gośćmi Idą Łukawską z krakowskiego KPH, Anną Kudzią z krakowskiej Lambdy oraz Adrianem Szatkowskim z Fundacji LGBT zastanawiałyśmy/ -liśmymy się nad przyczynami tak mocno zakorzenionej w świadomości przeciętnego Polaka niechęci wobec gejów i lesbijek.
Punktem wyjścia do dyskusji był zbiór tekstów pt: "Homofobia po polsku". Na spotkaniu był również obecny jeden z redaktorów zbioru - Zbyszek Sypniewski.
Spotkanie poprowadziła redaktorka naczelna „Zadry”, Beata Kozak, a odbyło się ono 16 listopada, we wtorek , o godz. 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa.
 
 
  Alterglobalistki
  
Naomi Klein, Lori Wallach, Susan George – kobiety biorą aktywny udział w ruchu alterglobalistycznym. Wszystkie łączy sprzeciw wobec podziałowi na bogatą Północ i biedne Południe oraz wobec dominacji jednego globalnego modelu kultury. Stawiają sobie za cel zmianę obecnych stosunków ekonomicznych i społecznych. Lori Wallach na pytanie, dlaczego w ruchu przeciw globalizacji jest tak dużo kobiet liderek odpowiedziała, że są bardziej praktyczne, a może po prostu jeszcze wszystkiego nie podzielili miedzy sobą mężczyźni.
Gośćmi spotkania byli Katarzyna Gawlicz z Gender Studies przy Uniwersytecie Wrocławskim i Filip Ilkowski z Pracowniczej Demokracji. Spotkanie odbyło się 28 października, o godz. 19.00 w siedzibie eFKi.
 
                          
  
                       Milczenie owieczek”               
 
Kazimiera Szczuka określa się jako „feministka akadmicka i uliczna”, Jest uczennicą prof. Marii Janion, autorką książki „Kopciuszek, Frankenstein i inni”. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, wykłada na warszawskich Gender Studies, jest również członkinią takich nieformalnych grup, jak „Siostry Frankenstein” oraz „Porozumienie kobiet 8 marca”. Znana jest również jako prowadząca program telewizyjny „Najsłabsze ogniwo”.
Spotkanie w eFCe odbyło się w związku z wydaniem jej książki pt: „Milczenie owieczek.”, której tematem jest aborcja, jej kontekst historyczny, literacki, polityczny i kulturowy.
Spotkanie odbyło się 21 października, w czwartek, o godz. 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa.
 
 
  Krajowy Program działań na rzecz kobiet - wystąpienie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i  Mężczyzn, prof. Magdaleny Środy
 
Magdalena Środa jest doktorką nauk filozoficznych Uniwersytetu Warszawskiego i pracowniczką UW. Jest autorką wielu książek m.in. "O wartościach i problemach moralnych. Wybór tekstów", oraz ostatnio wydanej: "Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci".
Spotkanie z nią w Urzędzie Wojewódzkim poświęcono Krajowemu Programowi Działań na rzecz Kobiet na lata 2003 – 2005.
Spotkanie odbyło się 12 października, we wtorek, o godzinie 13.00 w Urzędzie Wojewódzkim, przy ul.Basztowej 22, w sali 201.
  
 
"Jestem baba"
  
W czwartek 30 września o godz. 19.00 w siedzibie eFKi odbyło sie spotkanie z córką Anny Świrszczyńskiej, panią Ludmiłą Adamską-Orłowską, podczas którego przeczytała ona najważniejsze utwory swojej matki, a także podzieliła się swoimi wspomnieniami o niej w dwudziesta rocznicę śmierci poetki.
 
  
Prezentacja filmów z kolekcji hamburskiej fundacji BILDWECHSEL
  
Niemiecka Fundacja BILDWECHSEL specjalizuje się w promowaniu filmowej twórczości kobiet. W ramach autonomicznego projektu zebrano już wiele filmów stworzonych przez kobiety. Kolekcja w Bildwechsel jest audiowizualnym archiwum oferującym panoramiczne spojrzenie na filmową pracę kobiet. Kolecja jest sklasyfikowana w różnych sekcjach i prezentuje zarówno prace niemieckich jak i zagranicznych artystek. Specyfikę kolekcji stanowi poświęcenie jej tematyce pracy i działalności filmowej kobiet. Fundacja nawiązuje kontakty z kobietami-artystkami i bezpośrednio od nich otrzymuje nagrania. Od 1993 roku oferuje również możliwość zachowania orginalnego formatu dzieł tj. we wszystkich systemach (pal, secam, 16 mm, itp.). Fundacja prowadzi również serwis pomocowy dla kobiet zainteresowanych sztuką filmową, zarówno amatorek, jak i profesionalistek, oferuje także swoją pomoc przy organizowaniu wszelakich festiwali.
W Fundacji Kobiecej eFKa kobiety z Bildwechsel zaprezentowały retrospektywny przegląd prac artystek z ostatnich 20 lat. Prezentowane filmy są krótkimi impresjami, barwnymi i plastycznymi kolażami na temat zmieniającej się na przestrzeni ostatnich lat sytuacji lesbijek na świecie. Filmy z archiwów niemieckiej fundacji pochodzą min. z Niemiec, Anglii, jak również z Indii.
Fundacja Bildwechsel preferuje dosyć anarchistyczne metody działania, dlatego też dokładny program aż do końca pozostanie tajemnicą i niespodzianką.
Po projekcji działaczki hamburskiej fundacji miały w założeniu doprowadzić do dyskusji na tematy żądań politycznego i społecznego ruchu kobiet, a także obrazu kobiet, jaki jest kreowany przez media w dobie globalizacji przekazu. Idea spotkania zasadzała się na pokazaniu najbardziej reprezentatywnych filmów z kolekcji fundacji.
 Projekcja odbyło się w piątek, 3 września, o godz. 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa. 
 
 
Ruch kobiecy w USA i krajach Europy Środkowej
 
Spotkanie dyskusyjne studentek i studentów uczelni amerykańskich i środkowoeuropejskich, które poprowadziły wspólnie prof. Ann Snitow i dr Sławomira Walczewska.
Spotkanie odbyło się w Fundacji Kobiecej przy ul. Szczepańskiej 3/3,  23 lipca, w piątek o godz. 20.00
 
 
                               Spotkanie z „Zadrą”
 
W nowym numerze  można przeczytać o tym, jak Jolanta Kwaśniewska prezentowała się jako ewentualna przyszła pani prezydent, oraz rozważania o szansach na światową wspólnotę kobiet. Jest także przeanalizowana założona przez Nelly Rokitę konserwatywna Europejska Unia Kobiet, której naczelnym zadaniem wydaje się nie urażanie mężczyzn oraz propagowanie bezwarunkowej miłości do tychże. Opisane są wydarzenia wokół krakowskiego Marszu Tolerancji.
W „Zadrze” można tez przeczytać relacje i obejrzeć zdjęcia z 8-marcowych Manif w sześciu miastach Polski, a także zapoznać się z nowym działem „Brawa i gwizdy”, w którym wygwizdane są co głupsze patriarchalne obsuwy, a oklaskiwane zjawiska cieszące feministyczne oko i ucho.
A w Matce Bolka tym razem quiz dla intelektualistek: azaliż znamy nasze własne księgi? Uwaga: istnieje zagrożenie drgawkami ze śmiechu. Spotkanie odbyło się 20 lipca, we wtorek o godzinie 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej.
 

  „Postać z cieniem”
 
Gościem kolejnego spotkania była Bożena Umińska, pisarka, filozofka, krytyczka literacka i filmowa, ale też tłumaczka m.in. „Kobiecego eunucha” Germanie Greer. Mieszka  w Warszawie i wykłada na Gender Studies. Autorka eseistycznej pracy „Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze”, poświęconej analizie podwójnego uwikłania bohaterek – zarówno jako kobiet, jak i Żydówek.  
Podczas spotkania dyskusyjnego poruszone zostało nie tylko typowe dla polskiej  literatury przedstawianie Żydówek jako „pięknych, przeklętych demonów” - by wymienić choćby Rebekę z „Zazdrości i medycyny” Choromańskiego - ale również miejsce kobiet we współczesnym judaizmie.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa, we wtorek, 6 lipca o godz. 19.00
 
 
                             Kobiety „Solidarności”
 
Gościem spotkania była amerykańska dziennikarka Shana Penn, autorka przełomowej na polskim gruncie książki na temat obecności kobiet w „Solidarności” czyli „Podziemia kobiet”. Shana Penn jest stypendystką Open Society Institute oraz pracowniczką naukową Women's Leadership Institute w Mills College w Oakland w Kalifornii. Między 1991 a 1996 rokiem była dyrektorką Network of East – West Women. W swojej zawodowej karierze pełniła także funkcję dyrektorki ds. kontaktów z mediami w waszyngtońskim Muzeum Holokaustu i dyrektorki International Museum of Women w San Francisco. Oprócz „Podziemia kobiet” Shana Penn jest autorką przewodnika po internecie „The Women's Guide to the Wired World”.
Na spotkaniu odpowiedziała na pytanie jak to się stało, że mimo iż kobiety od podstaw zbudowały podziemną siatkę „Solidarności” po aresztowaniu przywódców związku w stanie wojennym, ich udział został pominięty. Dlaczego, mimo że stanowiły ponad połowę członków związku, były w jego władzach nie reprezentowane?  Jednym słowem, dlaczego zafałszowano najnowszą historię Polski poprzez wykluczenie z niej kobiet?
Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 28 czerwca o godz. 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa.
 
 
 „Gender dla średniozaawansowanych”
 
Inga Iwasiów jest krytyczką literacką, teoretyczką i historyczką literatury, ale również poetką i eseistką. Jest profesorką Uniwersytetu Szczecińskiego a od 1999 roku redaktorką naczelną szczecińskiego dwumiesięcznika kulturalnego „Pogranicza”. Autorka pierwszej w Polsce w całości opartej na założeniach gender studies monografii „Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna” (Szczecin 1994) a także zbioru opowiadań „Miasto - ja – miasto”, tomu poezji „Miłość”, „Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj”. Publikuje m.in. w „Zadrze”, „Tekstach Drugich”, „Nowych książkach”, „FA-arcie”, „Res Publice Nowej”.
Na spotkaniu Iwasiów opowiedziała o swojej najnowszej książce „Gender dla średniozaawansowanych”, która jest zbiorem wykładów na temat kulturowych, obyczajowych i praktycznych konsekwencji różnic płci. Inga Iwasiów analizuje teksty literackie, praktyki interpretacyjne, retorykę życia codziennego i nasze obyczaje w kontekście teorii feministycznych.
Spotkanie poprowadziła Izabela Kaluta, odbyło się ono w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa, 15 czerwca, we wtorek, o godz. 19.00. 
 
 
      "Błony umysłu"     
 
Prof. Jolanta Brach–Czaina studiowała tak odmienne dziedziny jak fizyka i filozofia w Warszawie, jak również reżyseria teatralna w Paryżu. Do głównych zainteresowań Brach–Czainy należy filozofia sztuki, filozofia istnienia i kwestie genderowe.
Jest autorką wielu esejów, artykułów i książek, wśród których najważniejsze są  „Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej” oraz „Etos nowej sztuki”. J. Brach–Czaina żywo interesuje się problematyką sztuki, tworzonej przez kobiety i jest jej wielką znawczynią.
Największy rozgłos przyniosła jej jednak publikacja poruszająca zagadnienia filozofii egzystencji „Szczeliny istnienia”, która otrzymała w 1994 roku nagrodę literacka Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Ostatnio wydawnictwo Sic! wydało jej nową książkę „Błony umysłu”.
Spotkanie odbyło się 7 czerwca, w poniedziałek o godz. 18.30 w Bunkrze Sztuki, a poprowadziła je  Sławomira Walczewska i Maria Anna Potocka. 
  
 
  Forum Głębokiej Demokracji
 
Forum organizuje Grupa Nieformalna Forum Głębokiej Demokracji, przy współpracy z Fundacją Kobiecą eFKa, krakowskim kołem partii Zieloni 2004, Kampanią Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszeniem „Rotunda”, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.
Idea otwartego Forum Głębokiej Demokracji jest precyzyjnie określoną formułą spotkania różnych stron i części społeczności lokalnej, gdzie można zaprezentować wszystkie, zróżnicowane poglądy na dany temat. Tematem spotkania będzie „ Mniejszość seksualna w Krakowie”. Mając na uwadze wydarzenia, jakie rozegrały się w Krakowie podczas zorganizowanego przez KPH „Tygodnia dla Tolerancji”, zaprosiliśmy wszystkie strony konfliktu, m.in. przedstawicieli KPH, LPR, władz miasta, Kościoła katolickiego i policji, a także  UJ.
Forum odbyło się w Klubie Studenckim „Rotunda”, przy ul. Oleandry 1, 2 czerwca, w środę, w godz. 18.00 do 20.00.
 
 
Krakowskie rozmowy o korupcji
 
W ramach prowadzonego przez Grupę Dialog Obywatelski i Fundację Kobiecą eFKa programu edukacji antykorupcyjnej odbędzie się spotkanie, którego gościem specjalnym będzie minister Janusz Onyszkiewicz. Tematyka spotkania oscylować będzie wokół zagadnienia korupcji oraz procedur podejmowania decyzji na poziomie samorządu lokalnego i na poziomie ogólnokrajowym, zwłaszcza w kontekście przystąpienia Polski do UE. Do udziału w spotkaniu został zaproszony Prezydent Miasta Krakowa - prof. dr hab. Jacek Majchrowski.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa, 1 czerwca, we wtorek, o godz. 19.00.
 
 
Tolerancyjny Kraków?
 
Krakowski oddział Kampanii przeciw Homofobii zorganizował w dniach 6-9 V 2004 festiwal „Kultura dla tolerancji”. W jego ramach  odbywały się wykłady na UJ, warsztaty, wystawy a także przegląd filmowy, które w założeniu organizatorów stanowiły przykład różnorakiej aktywności podejmowanej przez osoby homoseksualne. Głównym celem festiwalu było uświadomienie społeczeństwu że „homoseksualne osoby są wartościową i twórczą częścią polskiego społeczeństwa”. Centralnym punktem krakowskich dni tolerancji był przemarsz Plantami pod Wawel, który od samego początku wzbudzał gwałtowne emocje.
Swoimi przemyśleniami na temat przemarszu i reakcji  społecznych, jakie wywołał podzielili się organizatorzy Anna Gruszczyńska i Tomasz Szypuła, a  spotkanie poprowadziła Beata Kozak. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa, przy ulicy Szczepańskiej 3/3, w czwartek, 20 maja, o godz. 19.00.
 
 
Spotkanie z kandydatkami do PE
 
18 maja o godz. 20.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa odbyło się spotkanie „Kandydatki do Parlamentu Europejskiego” podczas którego zapoznaliśmy się z kandydatkami okręgu małopolsko –świętokrzyskiego. Wsród zaproszonych były min.: Brygida Kużniak  z UW, Katarzyna Matusik z PO, Magdalena Łagisz z SLD, Magdalena Dulińska z PiS, Małgorzata Madej z PSL, prof. Małgorzata Bednarczyk z Samoobrony i Barbara Dziuro – Rosa z SdPl.
Kandydatki opowiedziały o swoich oczekiwaniach związanych z udziałem w kampanii wyborczej, o trudnościach jakie czekają kobiety w hermetycznie zamkniętym świecie polityki, a także co zamierzają ze swojej strony zrobić na rzecz upowszechnienia równych praw kobiet. Fundacja Kobieca eFKa współorganizowała spotkanie z  OŚKą – Ośrodkiem Informacji Środowisk Kobiecych z Warszawy oraz Fundacją Heinricha Bölla, w ramach prowadzonego przez Ośkę ogólnopolskiego projektu „Kobiety do Parlamentu Europejskiego”
 
   
Kapłaństwo kobiet
 
W Stanach Zjednoczonych kobiety są pastorkami od ponad 150 lat, u naszych południowych sąsiadów – Czechów od lat 40-tych XX wieku, zaś w postępowej Norwegii dwie kobiety piastują funkcję biskupa. W Polsce jeszcze przed II wojną światową pierwsze kobiety kończyły studia teologiczne na wydziale teologii ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mimo to Polska do tej pory pozostawała jednym z ostatnich krajów, w których żaden z Kościołów ewangelickich nie zdecydował się na pełne równouprawnienie kobiet. Gorzej było już tylko na Litwie i Łotwie. Jednak nawet w polskim Kościele ewangelickim, noszącym miano jednego z bardziej konserwatywnych, rozpoczął się proces zmian. Od 1999 roku w Kościele ewangelicko – augsburskim (luterańskim) kobiety mogą być duchownymi. Wśród stu księży jest ich w chwili obecnej osiemnaście.
Na spotkanie  Halina Radacz, pastorka z parafii Kościoła ewangelicko – augsburskiego w Żyrardowie, opowiedziała o początkowych trudnościach, o zaletach i wadach stanu duchownego oraz o miejscu i roli kobiet we współczesnym protestantyzmie.
Spotkanie odbyło się w czwartek, 29 kwietnia o godz. 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa.
 
 
Przeciwdziałanie korupcji w Szwecji 
 
Celem spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile zjawisko korupcji występuje w Szwecji, kraju o  bogatych tradycjach państwa obywatelskiego, ale też jakich konkretnie sfer życia publicznego dotyczy. Zastanawialiśmy się również jak to się dzieje, iż skala tego problemu jest najniższa w całej Europie Zachodniej.
Gościem spotkania była mgr Anna Dudka, absolwentka filologii szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie było częścią programu edukacji  antykorupcyjnej  „Wiedzieć, by nie dać” prowadzonego wspólnie przez Grupę „Dialog Obywatelski” i Fundację Kobiecą eFKa.
Spotkanie odbyło się  15 kwietnia br. o godz. 19.00 w siedzibie Fundacji Kobiecej eFKa  przy ul. Szczepańskiej 3/3 ( I piętro).
 
 
Nowa Zadra
 
W pierwszym tegorocznym numerze "Zadry" przeczytacie o kobietach na europejskich rynkach pracy i o unijnych rozwiązaniach w sprawach ważnych dla kobiet. Kobiety zmieniają Europę na wiele sposobów - pisze o tym Katarzyna Gawlicz w artykule o Europejskim Forum Społecznym. Oprócz interesujących artykułów z cyklu "Inaczej" czeka na was równie ciekawy tekst Jadwigi Nazimek o Aborygenkach.
 
 
Spotkanie z prof. Ann Snitow
 
Warsztat weekendowy dotyczący tego, co znaczy na płaszczyźnie społecznej, filozoficznej, osobistej, politycznej i moralnej domaganie się prawa do aborcji oraz sposobu konceptualizacji tego prawa (w jęz. angielskim).
17-18 kwietnia 2004r. w siedzibie Fundacji, ul. Szczepańska 3/3.
 
 
Krakowska Manifa 8-marcowa

8 marca o godz 14 rozpoczęła się pierwsza Krakowska Manifa. Przygotowała ją grupa nieformalna związana z organizacjami i grupami takimi, jak Kampania Przeciw Homofobii, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca eFKa i Partia Zieloni 2004 - grupa krakowska.
Mottem Manify było wyjście kobiet z patriarchatu. Na melodię pieśni rezerwistów odśpiewaliśmy pieśń o upadku patriarchatu a uczestniczki Manify miały na sobie chusty rezerwistek. Manifa dwukrotnie obeszła w kolo Rynek krakowski. Skandowano m.in. hasła: "wolne kobiety, wolny świat", "Precz z ustawą antyaborcyjną", "Kapusta do beczki, dzieci do przedszkola". Wśród uczestniczek był także mężczyzna karmiący piersią, który w Dniu Kobiet wyręczał kobiety w tym zadaniu. Reakcje przechodniów byly przeważnie życzliwe, nie było żadnych poważnych prób zakłócenia przebiegu manify.
Po manifie odbyło się spotkanie w eFCe. Manifa pokazana została wl okalnym programie telewizyjnym a na drugi dzień w Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł o niej.
Zdjęcia
 
 
Nocne taxi dla kobiet

W Krakowie również bezpieczniej - włączając się w ogólnopolską akcję, rozpoczęta przez grupę kobiet w Radomiu, eFKa zaapelowała do krakowskich korporacji taksówkowych do obniżenia taryfy na przejazdy dla kobiet w nocy. Na apel odpowiedziało na razie Euro-Taxi, tel. 196-64, oferując obniżenie taryfy o 20% oraz to, że kierowca będzie czekał, dopóki jego pasażerka nie wejdzie do domu. Taksówki Euro-Taxi będą oznaczone plakietkami "Nocne taxi dla kobiet" z feminką eFKi. A więc - jeśli taxi w nocy, to, jak na razie, tylko Euro-Taxi.
 
 
• Subskrypcja

Wpisz swj adres i zatwierd?aby otrzymywa?regularne informacje o nowociach na stronach eFKi

 
Proactive Reviews Does Proactiv Work
 Copyright © 2003 Fundacja Kobieca "eFKa"            projekt - Dominik Paszkiewicz, wykonanie -